Het MCV is niet altijd eenduidig

Een normocytaire anemie met meerdere oorzaken

Iemand die een reageerbuis met bloed vasthoudt
Jorn L.J.C. Assmann
Floor Weerkamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8020
Abstract

Samenvatting

De onderverdeling van anemie in microcytaire, normocytaire en macrocytaire anemie op basis van het MCV geeft richting aan de identificatie van de oorzaak van de anemie. Deze casus laat zien dat dit echter niet altijd zo eenduidig is. Bij een 73-jarige man met een normocytaire anemie bleek sprake van zowel dragerschap van bètathalassemie (een oorzaak van microcytaire anemie) als het myelodysplastisch syndroom (meestal leidend tot een macrocytair bloedbeeld). Het bloeduitstrijkje liet een mengeling van erytrocyten van verschillende grootte zien, waardoor het MCV – het gemiddelde van de erytrocytenvolumes – niet afwijkend was. Handdifferentiatie hielp om tot de juiste diagnose te komen.

Auteursinformatie

Maasstad Ziekenhuis, afd. Klinische Chemie, Rotterdam: dr. J.L.J.C. Assmann, aios klinische chemie; dr. F. Weerkamp, klinisch chemicus.

Contact J.L.J.C. Assmann (assmannj@maasstadziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jorn L.J.C. Assmann ICMJE-formulier
Floor Weerkamp ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties