Een nieuwe vorm van het kaposisarcoom

Klinische praktijk
Leonie A.J. Derickx
Ronald H. Houwing
Bert H. van Bergen
Judith van der Horst
Henry J.C. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5966
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Kaposisarcoom is een angioproliferatieve tumor die wordt veroorzaakt door het humaan herpesvirus 8. Van oudsher komt de ziekte met name voor bij oudere mannen van mediterrane of Joodse afkomst, bij mensen in endemische gebieden of bij mannen met hiv of aids. Tegenwoordig wordt de ziekte ook gezien bij voorheen gezonde mannen die seks hebben met mannen.

Casus

Wij zagen een gezonde homoseksuele man van 39 jaar met een huidafwijking op de rechtervoet. 4 jaar eerder had de man eenzelfde huidafwijking aan dezelfde voet; histopathologisch onderzoek van het biopt van de huidafwijking liet destijds een hemangioom zien. Op basis van het klinisch beeld en de histologische kenmerken van de huidige huidafwijkingen stelden wij de diagnose ‘multifocaal kaposisarcoom’. Wij behandelden patiënt met radiotherapie.

Ook zagen wij een 65-jarige homoseksuele man met een huidafwijking aan de voetrand. Het histopathologisch onderzoek van een biopt van de huidafwijking liet een solitair nodulair kaposisarcoom zien. Wij behandelden patiënt met een chirurgische excisie. Na een korte periode trad een recidief op.

Conclusie

Het kaposisarcoom wordt onderverdeeld in verschillende typen. Een nieuwe vorm van het kaposisarcoom wordt steeds vaker gezien bij hiv-negatieve mannen die seks hebben met mannen. Dit type kaposisarcoom kent doorgaans een minder agressief beloop dan het klassieke type, wat een minder agressieve behandeling en follow-up rechtvaardigt.

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, Deventer: Afd. Dermatologie: drs. L.A.J. Derickx, anios; dr. R.H. Houwing, dermatoloog. Afd. Pathologie: drs. J. van der Horst, patholoog. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Nijmegen: drs. B.H. van Bergen, dermatoloog. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Dermatologie, Amsterdam Institute for Infection and Immunity (AII), Amsterdam: prof.dr. Henry J.C. de Vries, dermatoloog (tevens: Centrum voor Seksuele Gezondheid, GGD Amsterdam).

Contact L.A.J. Derickx (leonie.derickx@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Leonie A.J. Derickx ICMJE-formulier
Ronald H. Houwing ICMJE-formulier
Bert H. van Bergen ICMJE-formulier
Judith van der Horst ICMJE-formulier
Henry J.C. de Vries ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties