De Spaanse griep in Nederland in de periode 1918-1920

Een nieuwe Spaanse vijand

Perspectief
Leo van Bergen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5224
Abstract

In het coronadebat wordt regelmatig verwezen naar de Spaanse griep (1918-1920), zo geheten omdat de eerste meldingen van een nieuwe epidemie vanuit het niet door censuur geplaagde, neutrale Spanje kwamen.

Samenvatting

Het voorbeeld van Nederland toont dat er naast de nodige verschillen ook de nodige overeenkomsten zijn tussen covid-19 en de Spaanse griep, al lagen het aantal besmettingen en de sterfte met name einde 1918 veel hoger dan nu. Die overeenkomsten zijn bijvoorbeeld het wijzen op het belang van handen wassen, het verbieden van volksopeenhopingen (inclusief de overtredingen daarvan), de ontregeling van het openbare leven, de onzekerheid over de aard van de veroorzaker, het aanprijzen en waarschuwen tegen niet-werkende medicatie, alsmede de discussie over het nut en de noodzaak van bepaalde maatregelen. En daarbij komt dan nog de maatschappelijke context waarin ziekte en de bestrijding ervan plaatsheeft, waarbij net als nu de armen het hardst worden getroffen.

Auteursinformatie

LUMC, afd. Psychiatrie, Leiden: dr. L. van Bergen, medisch historicus.

Contact L. van Bergen (l.vanbergen@kpnmail.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Leo van Bergen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties