Een meisje met verkramping en tintelingen van de handen
Open

Diagnose in beeld
24-06-2009
Esther Harnisch en Theo C.J. Sas

Casus

Op de afdeling Eerste Hulp werd een meisje van 8 jaar gezien met sinds enkele uren verkramping en tintelingen van de handen. Zij had geen wonden en was niet gebeten. Zij was gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Haar voorgeschiedenis vermeldde onverklaarde apneus gedurende de eerste 4 levensmaanden waarvoor zij thuis monitorbewaking kreeg. Bovendien waren er episodes van verkrampingen van gelaat en extremiteiten tot de leeftijd van 2 jaar, die waren geduid als spontane myoklonieën. Het meisje maakte geen zieke indruk en bij algemeen interngeneeskundig onderzoek waren er geen bijzonderheden. De handen waren hypertoon en toonden een karakteristieke stand, passend bij tetanie: ...