Klinisch denken en beslissen in de praktijk. Een jonge vrouw met verstijvingen

Klinische praktijk
M. Stevens
J. Deinum
M.H.A. Willems
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:818-21
Abstract

Opzet van dit artikel

- De ziektegeschiedenis wordt beschreven zoals die zich in de praktijk heeft voorgedaan. Ook het commentaar dat aan een ‘ervaren clinicus’ (die niet bij de patiënt was betrokken) werd gevraagd, is onveranderd weergegeven. Het gaat om de didactische waarde van de praktijksituatie.

ziektegeschiedenis

Een jonge Hindoestaanse vrouw van 23 jaar oud werd door haar huisarts verwezen naar de polikliniek Neurologie. Volgens het begeleidend schrijven had patiënte, sinds haar huwelijk een paar maanden tevoren, paroxismale kortdurende verkrampingen en gevoelsstoornissen in armen en benen, waardoor aan epileptische aanvallen werd gedacht.

Volgens de anamnese was er sedert haar 12e jaar sprake van aanvallen, die patiënte beschreef als ‘open blokkades’, een tijdelijke hinder in het doen en laten, maar bij vol bewustzijn. Zonder waarschuwing vooraf kreeg zij een acuut angstig en vreemd, onwerkelijk gevoel in het hoofd, waarbij zij snel en oppervlakkig ademhaalde. Dit werd vrijwel ogenblikkelijk gevolgd door verstijvingen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Neurologie: dr.M.Stevens, assistent-geneeskundige; mw.M.H.A. Willems, neuroloog.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.J.Deinum, internist.

Contact dr.M.Stevens

Ook interessant

Reacties