Klinisch denken en beslissen in de praktijk. Een man met eenzijdige aanvalsgewijze spierverstijvingen na een halsoperatie wegens maligniteit

Klinische praktijk
J.E.C. Bromberg
J.M.F. Niermeijer
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2118-22
Abstract

Opzet van dit artikel

De ziektegeschiedenis wordt beschreven zoals die zich in de praktijk heeft voorgedaan. Daarbij is het commentaar van een ervaren clinicus, die niet betrokken was bij de behandeling van de patiënt, onveranderd weergegeven. Het gaat om de didactische waarde van de praktijksituatie.

ziektegeschiedenis

Patiënt A, een 54-jarige man, werd gezien op de polikliniek Neurologie van een academisch ziekenhuis wegens kortdurende episoden van tintelingen in de rechter arm. Deze klachten waren 2 weken tevoren begonnen en hadden zich sindsdien bijna dagelijks voorgedaan. De tintelingen begonnen in de vingertoppen en breidden zich in enkele minuten uit over de hele rechter arm en vervolgens ook het rechter been en werden gevolgd door spierverstijving van rechter arm en been. Daardoor kon patiënt gedurende 2 tot 3 h de rechter arm en het rechter been niet goed gebruiken; zo lukte het schrijven hem dan niet goed. Er waren geen andere klachten. Patiënt…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Neurologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Mw.dr.J.E.C.Bromberg, neuroloog; mw.J.M.F.Niermeijer, assistent-geneeskundige.

Dr.W.Hart, internist, Amsterdam.

(j.e.c.bromberg@neuro.azu.nl).

Contact mw.dr.J.E.C.Bromberg (j.e.c.bromberg@neuro.azu.nl)

Ook interessant

Reacties