Een meisje met progressieve coördinatiestoornissen

Wat is de diagnose?
Levinus A. Bok
Feico Jan Halbertsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2166
Abstract

Casus

Een 4-jarig meisje kwam naar de SEH met sinds 4 weken toenemende hoofdpijn en sinds 1 dag progressieve coördinatiestoornissen. Voorafgaand had ze stomatitis gehad. Ze had geen koorts. Neurologisch onderzoek toonde ongestoord bewustzijn, torticollis naar links zonder meningeale prikkeling, spierzwakte, coördinatiestoornissen, hyporeflexie, en een niet-afwijkende fundus. Oriënterend bloedonderzoek liet een BSE-waarde van 65 mm/1e uur zien en milde leukocytose. Liquoronderzoek toonde: 42 leukocyten/μl; 1 erytrocyt/μl; eiwit: 324mg/l, en bij elektroforese IgG-banden identiek aan banden in het serum. MRI toonde zeer uitgebreide, asymmetrische wittestoflaesies. Differentiaaldiagnostisch was myelitis transversa uitgesloten vanwege cerebrale laesies. Het snelle klinische beloop maakte metabole leukodystrofie onwaarschijnlijk…

Auteursinformatie

Maxima Medisch Centrum, afd. Pediatrie en Neonatale IC, Veldhoven.

Contact dr. F.J. Halbertsma (f.halbertsma@mmc.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 25 mei 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties