Een meisje met een subarachnoïdale bloeding

Microscopisch beeld
Roger Lodewijkx
Laura Draijer
Rosemarie de Ridder
M.J. (Judith) Eikelenboom
B.A. (Bert) Coert
Merel Meeuwes
W.P. (Peter) Vandertop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7943
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een subarachnoïdale bloeding bij kinderen is zeldzaam. Trauma is de meest voorkomende oorzaak, gevolgd door een arterioveneuze malformatie, aneurysma of een tumor.

Ziektegeschiedenis

Wij beschrijven de ziektegeschiedenis van een 11-jarig meisje die tijdens het hardlopen peracute hoofdpijn en nekpijn kreeg met misselijkheid en braken. Het neurologisch onderzoek was niet afwijkend. Met beeldvormend onderzoek en een lumbaalpunctie werd de diagnose gesteld: subarachnoïdale bloeding, op basis van een geruptureerd sacculair aneurysma van de a. cerebri media rechts. Endovasculaire behandeling was niet mogelijk, waarop het aneurysma chirurgisch werd afgesloten. Het postoperatieve herstel was voorspoedig. Diagnostiek naar onderliggende aandoeningen was niet afwijkend.

Conclusie

Ook bij een kind met acute hoofdpijn, misselijkheid en braken kan er sprake zijn van een subarachnoïdale bloeding, zelfs als er geen afwijkingen zijn bij neurologisch onderzoek. Snelle diagnostiek en behandeling zijn noodzakelijk om een nieuwe bloeding te voorkomen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Neurochirurgie, Amsterdam: drs. R. Lodewijkx, anios neurochirurgie; dr. B.A. Coert en prof.dr. W.P. Vandertop, neurochirurgen. Dijklander Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Hoorn: dr. L. Draijer en drs. R. de Ridder, aniossen kindergeneeskunde; dr. M.J. Eikelenboom, (kinder)neuroloog; dr. M. Meeuwes, kinderarts.

Contact R. Lodewijkx (r.lodewijkx@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Roger Lodewijkx ICMJE-formulier
Laura Draijer ICMJE-formulier
Rosemarie de Ridder ICMJE-formulier
M.J. (Judith) Eikelenboom ICMJE-formulier
B.A. (Bert) Coert ICMJE-formulier
Merel Meeuwes ICMJE-formulier
W.P. (Peter) Vandertop ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties