Een meisje met dyspneu en een vergrote lever

Klinische praktijk
Julia M.J. van der Zande
Ellen Vanhie
Bart Straver
Tijs A. Stehmann
Jeroen Hol
Marc van Heerde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5766
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

In de winter, hét seizoen van influenza en respiratoir syncytieel virus, worden op de spoedeisende hulp vaak kinderen gezien met koorts en luchtwegklachten.

Casus

Wij zagen een 2-jarig meisje met koorts, dyspneu en aanwijzingen voor hartfalen. Op het echocardiogram was een grote hoeveelheid pericardvocht met harttamponade te zien. Bij pericardpunctie liep 200 ml purulent vocht af. Vanwege het risico op pericarditis constrictiva werd chirurgische drainage verricht. Bij recidief pericardvocht en een beeld van een restrictief instroomprofiel van de ventrikels, werd een pericardectomie verricht, waarna patiënte opknapte. Uit de kweken kwam Haemophilus influenzae type b. Patiënte is in totaal 4 weken behandeld met amoxicilline.

Conclusie

Koorts en dyspneu kunnen veroorzaakt worden door een probleem buiten het respiratoire systeem. Lichamelijk onderzoek kan al wijzen op een cardiale oorzaak, zoals pericarditis. Een ecg is makkelijk te verkrijgen en kan helpen bij het opstellen van een differentiaaldiagnose. Een echocardiogram kan de diagnose bevestigen.

Auteursinformatie

Contact J.M.J. van der Zande (juliavanderzande@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Kindergeneeskunde: J.M.J. van der Zande, coassistent; E. Vanhie, aios kindercardiologie; dr. B. Straver, kindercardioloog; T.A. Stehmann, aios kindergeneeskunde (tevens: Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar); dr. M. van Heerde, kinderarts-intensivist. Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar: dr. J.Hol, kinderarts.

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Julia M.J. van der Zande ICMJE-formulier
Ellen Vanhie ICMJE-formulier
Bart Straver ICMJE-formulier
Tijs A. Stehmann ICMJE-formulier
Jeroen Hol ICMJE-formulier
Marc van Heerde ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties