Vochtophoping in het pericard bij kinderen

Klinische praktijk
D.G. Markhorst
R.J.H. Odink
H.A. Hey
R.J. Moene
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1337-40

‘Supposing we hit him by mistake’, said Piglet anxiously. ‘Or supposing you missed him by mistake’, said Eeyore. ‘Think of all the possibilities, Piglet, before you settle down to enjoy yourselves.’1

Dames en Heren,

In bovenstaand citaat uit ‘The House at Pooh Corner’ wijst Eeyore ons op de wenselijkheid om in bepaalde situaties meerdere mogelijkheden te overwegen.1 De waarde van dit advies trof ons toen wij recentelijk, in een korte periode, 7 kinderen zagen met een vochtophoping in het pericard. Vochtophoping in het pericard kent veel oorzaken en verschijningsvormen; herkenning van de afwijking is belangrijk omdat niet zelden, na het stellen van de diagnose, binnen de kortste keren drainage moet plaatsvinden om een dodelijke harttamponade te voorkomen.2 Een aantal essentiële kenmerken van de ziektegeschiedenis van de 7 patiënten hebben wij samengevat in tabel 1. Het pericard kan zijn aangedaan bij infecties, lupus erythematosus disseminatus, leukemie en…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: D.G.Markhorst, assistent-geneeskundige; R.J.H.Odink, kinderarts; dr.R.J.Moene, kindercardioloog.

Afd. Kinderchirurgie: H.A.Hey, kinderchirurg.

Contact D.G.Markhorst

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties