Een man met vrij gas in de buik

Wat is de diagnose?
Jelle P. Ruurda
Richard van Hillegersberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A533
Abstract

Casus

Een 52-jarige man meldde zich met klachten van misselijkheid, braken, buikpijn en persisterende diarree. De klachten waren een week na palliatieve chemotherapie ontstaan (intraveneus etoposide en cisplatine, oraal capecitabine). Patiënt kreeg deze chemotherapie voor peritonitis carcinomatosa bij een lokaal doorgegroeid maagcarcinoom. Bij lichamelijk onderzoek waren druk- en loslaatpijn in epigastrio en afwezige leverdemping bij percussie. Laboratoriumonderzoek toonde een verhoogd CRP (270 mg/l) en een gecompenseerde metabole acidose. Een thoraxröntgenfoto bevestigde ons vermoeden van vrij gas in de buikholte (figuur a). Wij besloten tot een diagnostische laparoscopie onder de waarschijnlijkheidsdiagnose ‘gastro-intestinale perforatie’. We vonden echter geen perforatie, maar wel gasbellen…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Heelkunde.

Dr. J.P. Ruurda (thans: Academisch Medisch Centrum, Amsterdam) en prof.dr. R. van Hillegersberg, chirurgen.

Contact dr. J.P. Ruurda (j.p.ruurda@amc.uva.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 4 mei 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties