Darmischemie door acute mesenteriale veneuze trombose

Klinische praktijk
Elisabeth G. Klompenhouwer
Paul D. Gobardhan
Rianne Verhees
Wim Peters
Jean-Paul G.M. de Zoete
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3598
Abstract

Dames en Heren,

Een acute trombose van een V. mesenterica is een relatief zeldzame oorzaak van darmischemie die gepaard gaat met aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. De aandoening kan al op zeer jonge leeftijd optreden, vaak in combinatie met trombo-embolische risicofactoren. Het stellen van de diagnose gebeurt in veel gevallen met vertraging vanwege de meestal aspecifieke presentatie en omdat de clinicus er niet op bedacht is.

In deze klinische les beschrijven wij 2 jonge vrouwen met darmischemie veroorzaakt door een trombose van de V. mesenterica. Ze meldden zich bij 2 verschillende ziekenhuizen op de Spoedeisende Hulp met aspecifieke buikklachten.

Patiënt A, een 23-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis, meldt zich met buikklachten bij de Spoedeisende Hulp. Behalve de anticonceptiepil gebruikt ze geen medicatie. De patiënte rookt. Zij klaagt over buikpijn diffuus verspreid over het abdomen, intermitterend aanwezig en bestaand sinds anderhalve week. Ze heeft diarree, sinds 2 dagen met bloedbijmenging…

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven.

Afd. Radiologie: drs E.G. Klompenhouwer, arts-assistent; drs. R. Verhees, radioloog.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. W. Peters, internist-hematoloog.

Afd. Chirurgie: drs. J.-P. G.M. de Zoete, chirurg.

Amphia Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Breda.

Drs. P.D. Gobardhan, arts-assistent.

Contact drs. E.G. Klompenhouwer (elisabethgenevieve@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 juli 2011

Ook interessant

Reacties