Een man met huidafwijkingen op de handrug

Wat is de diagnose?
Rick Waalboer Spuij
Miriam A.M. Loots
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2546
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 70-jarige man bezocht onze polikliniek met huidafwijkingen aan de linker hand die waren ontstaan na een verwonding aan het scherpe blad van een orchidee. We zagen enkele crustae aan de laterale zijde van digitus iv ter plaatse van de verwonding en 4 livide erythemateuze, zacht-elastische nodi op de linker handrug (figuur). In eerste instantie werd gedacht aan de orchidee als oorzaak, maar na uitgebreide anamnese bleek patiënt ook een aquarium te bezitten. Onder de verdenking van aquariumgranuloom werd een bacteriologische kweek ingezet, waarmee de diagnose werd bevestigd. Na langdurige behandeling met claritromycine 2dd 500 mg herstelde patiënt. Aquariumgranuloom wordt veroorzaakt door Mycobacterium Marinum. Dit mycobacterium komt voor in zoet en in zout water en kan vissen infecteren. Cutane besmetting vindt bij mensen plaats via wondjes en contact met water van een besmet aquarium, zwembad of zeedier. Na een latente periode van enkele weken ontstaat een erythemateuze papel, pustel of nodulus welke kan ontwikkelen tot een lokaal ulcus met nodi en locoregionale pustels langs de drainerende lymfevaten. De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese en klinisch beeld, en bevestigd met een atypische mycobacteriële kweek van pus of een huidbiopt. Langdurige behandeling met tetracyclinen, die wordt voortgezet tot 2 maanden na verdwijnen van het huidbeeld, is meestal effectief. Soms is combinatietherapie noodzakelijk.

Figuur 1

Diagnose

Aquariumgranuloom door Mycobacterium marinum.

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Dermatologie, Rotterdam.

Drs. R. Waalboer Spuij, aios dermatologie (thans: Erasmus MC, Rotterdam); dr. M.A.M. Loots, dermatoloog.

Contact drs. R. Waalboer Spuij (r.waalboer@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 21 juli 2010

Ook interessant

Reacties