Een man met glossopharyngeusneuralgie en syncope
Open

Casuïstiek
06-08-2014
Linda M.M. Stijnman, Marieke J. Hazewinkel, Jasper J. Hoorweg, Marijke E. van Bolhuis en Heleen M. den Hertog

Achtergrond

De oorzaak van een neuralgie is meestal onbekend, maar soms wordt de aandoening veroorzaakt door een onderliggend ziektebeeld.

Casus

Een 58-jarige man presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met sinds 6 weken een progressieve continu zeurende pijn bij zijn rechter oor, doortrekkend naar de onderkaak en rechterzijde van de hals met aanvalsgewijze verergering, die soms werd gevolgd door niet-rotatoire duizeligheid en een wegraking. Dit klinische beeld vonden wij vanwege de distributie van de pijn en de secundair optredende syncope verdacht voor een glossopharyngeusneuralgie. Het continue karakter van de pijn vonden wij echter atypisch en een reden voor aanvullend onderzoek. Dit toonde een gemetastaseerd parotiscarcinoom met compressie op de N. glossopharyngeus rechts. Na palliatieve radiotherapie verbeterde de pijn en traden geen wegrakingen meer op.

Conclusie

Wanneer er bij verdenking op een glossopharyngeusneuralgie sprake is van continue pijn of afwijkingen bij neurologisch onderzoek, moet gedacht worden aan een onderliggend ziektebeeld en dient aanvullend onderzoek hiernaar te worden ingezet.