Een man met glossopharyngeusneuralgie en syncope

Klinische praktijk
Linda M.M. Stijnman
Marieke J. Hazewinkel
Jasper J. Hoorweg
Marijke E. van Bolhuis
Heleen M. den Hertog
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7554
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De oorzaak van een neuralgie is meestal onbekend, maar soms wordt de aandoening veroorzaakt door een onderliggend ziektebeeld.

Casus

Een 58-jarige man presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met sinds 6 weken een progressieve continu zeurende pijn bij zijn rechter oor, doortrekkend naar de onderkaak en rechterzijde van de hals met aanvalsgewijze verergering, die soms werd gevolgd door niet-rotatoire duizeligheid en een wegraking. Dit klinische beeld vonden wij vanwege de distributie van de pijn en de secundair optredende syncope verdacht voor een glossopharyngeusneuralgie. Het continue karakter van de pijn vonden wij echter atypisch en een reden voor aanvullend onderzoek. Dit toonde een gemetastaseerd parotiscarcinoom met compressie op de N. glossopharyngeus rechts. Na palliatieve radiotherapie verbeterde de pijn en traden geen wegrakingen meer op.

Conclusie

Wanneer er bij verdenking op een glossopharyngeusneuralgie sprake is van continue pijn of afwijkingen bij neurologisch onderzoek, moet gedacht worden aan een onderliggend ziektebeeld en dient aanvullend onderzoek hiernaar te worden ingezet.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, Enschede.

Afd. Neurologie: drs. L.M.M. Stijnman, aios neurologie; dr. H.M. den Hertog, neuroloog.

Afd. Radiologie: drs. M.J. Hazewinkel, radioloog.

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: drs. J.J. Hoorweg en drs. M.E. van Bolhuis, kno-artsen.

Contact drs. L.M.M. Stijnman (l.stijnman@mst.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof.dr. D.J. Richel, internist-oncoloog in Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, Enschede en dr. J.P. de Boer, internist-hemato-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek waren betrokken bij patiënt A en beoordeelden het manuscript op correctheid.

Auteur Belangenverstrengeling
Linda M.M. Stijnman ICMJE-formulier
Marieke J. Hazewinkel ICMJE-formulier
Jasper J. Hoorweg ICMJE-formulier
Marijke E. van Bolhuis ICMJE-formulier
Heleen M. den Hertog ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Philip. A.
Van Damme

De illustratieve casus ‘Een man met glossopharyngeusneuralgie en syncope’ laat differentiaal diagnostische opties on-/onderbelicht. 

Sinds 6 weken bestaande continue progressieve pijn bij het oor, doortrekkend naar onderkaakshelft en hals, roept als 1ste de gedachte op aan TMD – temporomandibulaire dysfunctie – een frequent beeld. 

Een 2de gedachte is aan onderkaak gerelateerde tand- of kiespijn - chronische tandwortelabcessen - met soms slikproblemen. 

Eenzijdig pre-auriculair transpireren doet denken aan Frey syndroom, passend bij glandula parotidea pathologie. 

Met TIA voorgeschiedenis lijkt dit alleen al reden voor gericht verwijzen naar neuroloog, tandarts, MKA-chirurg, KNO-arts of Hoofd-Hals-chirurg, in plaats van indifferent naar een SEH. 

Bij neurologisch (lichamelijk) onderzoek deed pre-auriculaire compressie pijn, maar werd alleen miosis geconstateerd zonder verdere pathologische bevindingen. 

Het komt merkwaardig voor dat een grote inoperabele glandula parotidea tumor met uitgebreide halslymfklier metastasering bij lichamelijk onderzoek niet meer verschijnselen zou tonen. 

KNO-onderzoek mocht toch ‘bij palpatie een harde massa superieur en anterieur van de processus alveolaris van de bovenkaak ...’ aan het licht brengen. 

Deze casus demonstreert andere belangrijke leermomenten: 

Maligne ruimte innemende processen in de glandula parotidea kunnen pijnbeelden veroorzaken gelijkend op TMD, kiespijn, trigeminus neuralgie, glossopharyngeus neuralgie, gepaard gaan met nervus facialis functiestoornissen, Horner syndroom

RIP’s in de glandula parotidea zijn frequenter voorkomend dan glossopharyngeus neuralgie sec

Bij (pulmonale) maligniteiten/metastasen kan zich Horner syndroom (miosis, ptosis, anhidrosis) ontwikkelen

Discipline-overstijgende diagnostiek/behandeling is essentieel

Regelmatige controle van - juist ook edentate - patiënten door de tandarts is van groot belang  

Eerder lichamelijk onderzoek in combinatie met anamnese en voorgeschiedenis gevens, desnoods aangevuld met oriënterend beeldvormend onderzoek (orthopantomogram) had vermoedelijk betere kansen gegenereerd.

Dr. Philip. A. Van Damme, MKA-chirurg

Dr. Ed H.M. Hartman, Plastisch chirurg