Een man met gele nagels

hand met gelige nagels
Anton R. Boersma
Wim G. Boersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7780
Abstract

Casus

Een 60-jarige man bezocht de polikliniek Longgeneeskunde vanwege dyspnée d’effort, productief hoesten en chronische rinitis. Bij auscultatie van de longen werden geen afwijkingen waargenomen. Naast enkeloedeem zagen wij hyperkeratotische, gele nagels (figuur a). Laboratoriumonderzoek en een thoraxfoto lieten geen afwijkingen zien. Op de hogeresolutie-CT-scan van de thorax zagen wij multipele bronchiëctasieën. De trias van hyperkeratotische en gele nagels, respiratoire klachten en lymfoedeem duidde op de diagnose ‘yellow nail’-syndroom (YNS).

De respiratoire uitingen bij YNS bestaan vaak uit bronchiëctasieën, recidiverende luchtweginfecties, longfibrose en pleuravocht. Het syndroom wordt vaak boven het vijftigste levensjaar gediagnosticeerd, soms in kader van een auto-immuunziekte of…

Auteursinformatie

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Longgeneeskunde, Nijmegen: drs. A.R. Boersma, aios Longgeneeskunde. Noordwest Ziekenhuisgroep, afd. Longgeneeskunde, Alkmaar: dr. W.G. Boersma, longarts.

Contact W.G. Boersma (w.boersma@nwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen.

Auteur Belangenverstrengeling
Anton R. Boersma ICMJE-formulier
Wim G. Boersma ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties