Een man met gezwollen oogleden

Man met gezwollen ogen
Anton R. Boersma
Wim G. Boersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7505
Abstract

Casus

Patiënt, een 74-jarige man, werd electief opgenomen voor een lobectomie van de linker onderkwab van de long via een video-geassisteerde thoracoscopie (VATS) vanwege het vermoeden van een primair longcarcinoom. Na deze procedure ontstond luchtlekkage uit het operatiegebied. De luchtlekkage hield aan en kon niet conservatief behandeld worden. Daarom werd een tweede VATS verricht, waarbij een lek in het longparenchym werd overhecht. Nadien ontstond er in toenemende mate subcutaan emfyseem (SCE), dat zich naar craniaal uitbreidde (figuur a). De thoraxdrain bleek goed te functioneren, zonder waarneembare luchtlekkage langs de drain. De volgende ochtend was het SCE verder gemigreerd tot in…

Auteursinformatie

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Longgeneeskunde, Nijmegen: drs. A.R. Boersma, aios longgeneeskunde. Noordwest Ziekenhuisgroep, afd. Longgeneeskunde, Alkmaar: dr. W.G. Boersma, longarts.

Contact A.R. Boersma (a.boersma@cwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anton R. Boersma ICMJE-formulier
Wim G. Boersma ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties