Een man met een zwelling in de hals

Wat is de diagnose?
Cock J. Storm
A.A.M. (Ton) van Ombergen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A632
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 64-jarige man werd door de huisarts naar de kno-arts verwezen vanwege vage slikklachten en een onscherp begrensde, niet-pijnlijke zwelling aan de linker zijde van de hals (figuur a). Aanvullend CT-onderzoek toonde in die regio een sterk gedilateerd vaatcomplex verdacht voor een centrale obstructie. De patiënt werd daarom doorverwezen naar de polikliniek Cardiologie. Hij had sinds 12 jaar een pacemaker vanwege een permanent en totaal atrioventriculair-blok na een groot inferieur hartinfarct. De pacemaker was initieel links geplaatst. Na een pacemakerwisseling 6 jaar geleden trad een ‘pocket’-infectie op waardoor zowel de pacemaker als de beide elektroden verwijderd moesten worden. Aan de rechter zijde werd toen een nieuw systeem geïmplanteerd. Nu toonde een venogram van de linker arm een sterk verwijd en kronkelig veneus netwerk dat zich uitstrekte tot in de hals. Ook werd een totale occlusie van de linker V. subclavia gezien ter hoogte van de voormalige introductieplaats van de pacemakerelektroden. De occlusie was over een langere tijd ontstaan waardoor de zwelling, het veneuze netwerk, zich langzaam kon ontwikkelen. Het is belangrijk om bij een pacemakerpatiënt met een unilaterale zwelling in de hals ook aan een vaatocclusie te denken. Het maken van een venogram is daarbij geïndiceerd en punctie is absoluut gecontra-indiceerd.

Figuur 1

Diagnose

V. subclavia-occlusie.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Walcheren, afd. Cardiologie, Vlissingen.

Drs. C.J. Storm, cardioloog; A.A.M. van Ombergen, pacemakertechnicus.

Contact drs. C.J. Storm (c.j.storm@hccnet.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 10 juni 2009

Ook interessant

Reacties