Een man met een zwelling in de hals

Wat is de diagnose?
Cock J. Storm
A.A.M. (Ton) van Ombergen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A632
Abstract

Casus

Een 64-jarige man werd door de huisarts naar de kno-arts verwezen vanwege vage slikklachten en een onscherp begrensde, niet-pijnlijke zwelling aan de linker zijde van de hals (figuur a). Aanvullend CT-onderzoek toonde in die regio een sterk gedilateerd vaatcomplex verdacht voor een centrale obstructie. De patiënt werd daarom doorverwezen naar de polikliniek Cardiologie. Hij had sinds 12 jaar een pacemaker vanwege een permanent en totaal atrioventriculair-blok na een groot inferieur hartinfarct. De pacemaker was initieel links geplaatst. Na een pacemakerwisseling 6 jaar geleden trad een ‘pocket’-infectie op waardoor zowel de pacemaker als de beide elektroden verwijderd moesten worden. Aan…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Walcheren, afd. Cardiologie, Vlissingen.

Drs. C.J. Storm, cardioloog; A.A.M. van Ombergen, pacemakertechnicus.

Contact drs. C.J. Storm (c.j.storm@hccnet.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 10 juni 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties