Een man met een zwelling boven de knie

Wat is de diagnose?
Eelco J. Weijmans
H.M.Y. (Jet) de Jong
Wouter Foppen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6957
Abstract

Casus

Een 52-jarige man bezocht de polikliniek Sportgeneeskunde vanwege een zwelling boven de rechter knie. De zwelling was sinds enkele jaren aanwezig en geleidelijk groter geworden. Met name na het fietsen gaf de zwelling hinder; na elke fietstocht trad pijn op die enkele dagen kon aanhouden. Fysiotherapie gaf geen verbetering. De patiënt gebruikte geen medicatie. De klachten waren niet voorafgegaan door een trauma. De patiënt ervoer geen slotklachten of instabiliteit van de knie. Van nachtpijn of ochtendstijfheid was ook geen sprake. Wel ontstond een zeurende kniepijn iedere keer wanneer de patiënt langere tijd met gebogen knieën zat (theaterfenomeen). Ook bemerkte…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht. Afd. Sportgeneeskunde: drs. E.J. Weijmans, sportarts. Afd. Radiologie: dr. H.M.Y. de Jong, aios radiologie; dr. W. Foppen, radioloog.

Contact E.J. Weijmans (sportarts@weijmans.net)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eelco J. Weijmans ICMJE-formulier
H.M.Y. (Jet) de Jong ICMJE-formulier
Wouter Foppen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties