Een man met een pijnlijke gezwollen hals en koorts

Wat is de diagnose?
Mark G.H. Busscher
Schelto Kruijff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3239
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 62-jarige man kwam naar de SEH met sinds 5 dagen een progressieve en pijnlijke zwelling van de rechter hals met daarbij sinds 1 dag koorts. De verdere anamnese gaf geen aanwijzingen voor een diagnose. Bij lichamelijk onderzoek werd een matig zieke man gezien, hemodynamisch stabiel en met een forse zwelling in de hals. Onderzoek van de mond- keelholte toonde behalve een herpeslaesie in de rechter mondhoek geen afwijkingen. Bij palpatie van de hals rechts, die zeer pijnlijk was, werden geen weerstanden gevoeld. In de oksels en liezen waren geen klieren palpabel. Het bloedonderzoek toonde een ontstekingsbeeld met atypische leukocyten. Echografie van de hals toonde vergrote lymfeklieren en een getromboseerde V. jugularis interna rechts, wat met een CT-scan beter in beeld werd gebracht. Er werd gedacht aan het syndroom van Lemierre, ook wel postangineuze sepsis of necrobaccillose genoemd. Deze zeldzame ziekte is vaak het gevolg van een orofaryngeale infectie met Fusobacterium necrophorum, waarbij de V. jugularis getromboseerd en geïnfecteerd is. De aandoening komt meestal voor op jongere leeftijd of na tandheelkundige ingrepen en kan letaal zijn. Patiënt werd opgenomen en intraveneus behandeld met amoxicilline met clavulaanzuur en clindamycine. Hiermee nam de zwelling af en de V. jugularis werd weer doorgankelijk. Bij nadere analyse bleek dat patiënt chronische lymfatische leukemie had. Een andere oorzaak voor het syndroom van Lemierre werd niet gevonden. Waarschijnlijk kreeg patiënt deze zeldzame aandoening doordat hij immuungecompromitteerd was bij de leukemie.

Figuur 1

Diagnose

Syndroom van Lemierre.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Chirurgie, Enschede.

Drs. M.G.H. Busscher, anios chirurgie; dr. S. Kruijff, aios chirurgie.

Contact dr. S. Kruijff, (s.kruijff@mst.nl)

Verantwoording

Drs. D.E. Bouman reconstrueerde de CT-coupes.
Aanvaard op 26 mei 2011

Ook interessant

Reacties