Een man met een pijnlijke bovenarm na het bankdrukken

Wat is de diagnose?
Ben C.T. Sijtsma
Hugo C. van der Veen
Jos J.A.M. van Raay
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8862
Abstract

Casus

Een 22-jarige, mannelijke krachtsporter kwam op de polikliniek Orthopedie vanwege een pijnlijke rechter bovenarm met hematoomvorming. De klachten waren ontstaan nadat hij iets voelde knappen aan de voorzijde van zijn schouder tijdens het bankdrukken met 180 kg – dat wil zeggen: een halter heffen liggend op een bank. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een gespierde man met hematoomverkleuring aan de anteromediale zijde van de rechter bovenarm (figuur a). Endorotatie en adductie tegen weerstand waren verzwakt. Toen patiënt op ons verzoek beiderzijds de M. pectoralis major aanspande, zagen we aan de rechter zijde een asymmetrisch aspect van de voorste okselplooi…

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Groningen.

B.C.T. Sijtsma, MSc, coassistent; drs. H.C. van der Veen, orthopedisch chirurg (thans: UMCG, Groningen); dr. J.J.A.M. van Raay, orthopedisch chirurg.

Contact B.C.T. Sijtsma, MSc (bctsijtsma@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. N. Natour, radioloog in het UMCG, beoordeelde de MRI-scan en de bijbehorende verklarende tekening.

Auteur Belangenverstrengeling
Ben C.T. Sijtsma ICMJE-formulier
Hugo C. van der Veen ICMJE-formulier
Jos J.A.M. van Raay ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Sijtsma et al. noemen een aantal risicofactoren voor het ontstaan van een ruptuur van de m. pectoralis major, maar wellicht de belangrijkste risicofactor ontbreekt mijns inziens, namelijk het gebruik van anabole steroiden. Er zijn dan ook nogal wat aanwijzingen dat deze patiënt anabolen gebruikt: De mijns onziens onfysiologische spierontwikkeling, het extreem hoge gewicht dat bij het bankdrukken wordt genoemd (180kg!), en de prominent aanwezige tepels bij patiënt. Het gebruik (misbruik) van anabole steroïden in de wereld van de krachtsport is wijd verbreid, al of niet in combinatie met andere stimulerende of prestatieverbeterende middelen, maar ook middelen zoals schildklierhormoon en diuretica zijn bepaald niet zeldzaam. Ik vraag me af of de auteurs die met met patiënt besproken hebben en hem er op hebben gewezen dat het risico op herhaling groot is bij het op deze manier "beoefenen" van zijn sport. 

Jan Bonte, neuroloog

Sneller, hoger, sterker. Kennis over oude en nieuwe dopingmiddelen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6450