Een man met een gezwollen rechter borst

Wat is de diagnose?
Martje Schotman
Frederieke H. van Duijnhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6149
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 43-jarige man met een blanco medische voorgeschiedenis kwam op de polikliniek Chirurgie, omdat zijn rechter borst sinds enkele maanden in omvang toegenomen was. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een zwelling van de rechter mamma die glad en zacht aanvoelde (figuur a). Zowel in de rechter oksel als in beide testes palpeerden wij geen afwijkingen. Bij röntgendiagnostiek en echografie van de mamma werd een subpectoraal lipoom gezien dat ten minste 7 cm in doorsnede was. Gezien de grootte van de afwijking werd conform de herziene richtlijn ‘Diagnostiek bij weke-delentumoren en behandeling van weke-delensarcomen’ aanvullend een MRI-scan gemaakt. Daarop was een groot lipoom zichtbaar dat zich uitbreidde langs de thoraxwand en in de oksel (figuur b). Wij extirpeerden het lipoom middels een incisie in de onderste axillairlijn. De tumor had een gewicht van 340 g en een diameter van 20 cm. Histopathologisch onderzoek bevestigde de diagnose ‘lipoom’. Het lipoom is een benigne, langzaam groeiende tumor die uitgaat van het vetweefsel. Het is de meest voorkomende benigne weke-delentumor bij volwassenen. Lipomen ontstaan meestal in de subcutis van de proximale extremiteiten en in de romp; in zeldzame gevallen kunnen ze doorgroeien tot in de fascie of de spier. Hoewel de exacte incidentie van lipomen van de borst onbekend is, betreft dit een relatief zeldzaam ziektebeeld. We spreken van een reuzenlipoom (‘giant lipoma’) als de diameter van de tumor groter is dan 10 cm of als deze een gewicht heeft van minimaal 1000 g. Er bestaat geen verhoogd risico op maligne ontaarding of op het ontwikkelen van een mammacarcinoom.

Figuur 1

Diagnose

Reuzenlipoom (‘giant lipoma’).

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Groep, afd. Heelkunde, Delft.

Drs. M. Schotman, aios chirurgie; dr. F.H. van Duijnhoven, chirurg.

Contact drs. M. Schotman (m.schotman@rdgg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 mei 2013.

Auteur Belangenverstrengeling
Martje Schotman ICMJE-formulier
Frederieke H. van Duijnhoven ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties