Consensus weke-delentumoren

Onderzoek
A.N. van Geel
J.A.M. van Unnik
R.B. Keus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:833-7
Abstract

Samenvatting

Weke-delensarcomen vormen een zeldzame groep van maligne tumoren met histopathologische kenmerken van bind-, spier-, vet- of perifeer zenuwweefsel. De prognose hangt bij manifestatie af van slechts twee factoren: de uitbreiding, zowel lokaal als op afstand, en het biologische gedrag van de tumor. De laatste factor is niet te beïnvloeden, de eerste wel: door ondeskundig manipuleren. Tumoren waarvan wordt vermoed dat het weke-delensarcomen zijn, dienen dan ook van meet af aan multidisciplinair behandeld te worden, waarbij de leden van het team kennis hebben van elkaars diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Beeldvormende diagnostiek dient vooraf te gaan aan invasieve diagnostiek waarmee materiaal voor pathologisch onderzoek wordt verkregen. Het aantal mitosefiguren bij microscopisch onderzoek van het weefsel is een belangrijk prognostisch kenmerk. Bij de behandeling staat de radicale resectie voorop. Radiotherapie is geïndiceerd bij graad 3-tumoren, na recidiefchirurgie en in het kader van minder mutilerende ingrepen. Chemotherapie vindt alleen in trialverband plaats. Chirurgische behandeling van longmetastasen is in geselecteerde gevallen de eerste keuze. Regionale geïsoleerde perfusie met tumornecrosisfactor kan een alternatief zijn voor amputatie van ledematen.

Auteursinformatie

Dr. Daniel den Hoed Kliniek, afd. Chirurgische Oncologie, Rotterdam.

Dr.A.N.van Geel, chirurg.

Prof.dr.J.A.M.van Unnik, patholoog, Bosch en Duin.

Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Radiotherapie, Amsterdam.

R.B.Keus, radiotherapeut.

Dr.J.J.E.van Everdingen, secretaris Medisch Wetenschappelijke Raad.

Contact Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Postbus 20064, 3502 LB Utrecht

Verantwoording

Namens de Nederlandse Werkgroep Weke-delentumoren.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties