Een man met dyspneu na een COVID-19-pneumonie

Diagnose in beeld
11-05-2020
Hannah Bloemen, Wanda Hagmolen of ten Have en Giny A.L. Clappers-Gielen

Casus

Een 31-jarige, niet-rokende man met een blanco voorgeschiedenis werd opgenomen op de afdeling Intensive Care vanwege respiratoire insufficiëntie op basis van een COVID-19-pneumonie. Een CT-scan van de thorax liet bilateraal uitgebreide infiltraten van de longen zien (figuur a). Patiënt werd 10 dagen invasief beademd, waarna hij gedetubeerd kon worden. Patiënt herstelde voorspoedig. Ter controle werd 6 dagen na de detubatie een röntgenfoto gemaakt, waarop uitgebreide afwijkingen zichtbaar waren. Op dat moment maakte patiënt het klinisch goed; hij had geen zuurstofsuppletie meer nodig.

9 dagen na detubatie ontwikkelde patiënt dyspneu en thoracale pijn. Op een röntgenfoto van de thorax zagen wij een totale ...