Heterotope ossificatie na een covid-19-pneumonie

Klinische les
28-09-2020
Danique J.M. Ploegmakers, Anna M. Zielman-Blokhuis, Hanneke J.R. van Duijnhoven, Jacky W.J. de Rooy, Alexander C.H. Geurts en Jorik Nonnekes

Dames en Heren,

Een deel van de patiënten die vanwege covid-19 langdurig zijn opgenomen op de afdeling Intensive Care ontwikkelt pijn en bewegingsbeperkingen van de gewrichten. In dit artikel illustreren we aan de hand van de ziektegeschiedenis van 2 patiënten het belang van tijdige herkenning en diagnostiek van de aandoening die hieraan ten grondslag ligt.

De afgelopen maanden zagen wij tientallen patiënten die langdurig op de afdeling Intensive Care (IC) opgenomen waren vanwege een covid-19-pneumonie. Een deel van deze patiënten had veel pijn en bewegingsbeperkingen van de gewrichten, met name van de schouders en heupen. De juiste diagnose had bij deze patiënten mogelijk eerder gesteld kunnen worden wanneer men alerter was geweest op het vóórkomen van de onderliggende aandoening bij deze patiëntengroep. In deze klinische les beschrijven we 2 patiënten met heterotope ossificaties rondom de grote gewrichten nadat zij een covid-19-pneumonie hadden doorgemaakt.

Patiënt A, een 59-jarige man met in de voorgeschiedenis astma, hypertensie, jicht, prostaatcarcinoom en een recente operatie van de rechter schouder, werd opgenomen vanwege een covid-19-pneumonie. Hij werd 4 dagen later vanwege respiratoire insufficiëntie geïntubeerd en overgeplaatst naar de IC-afdeling. Bijna een maand later was hij voldoende hersteld om gedetubeerd te worden. De revalidatiearts werd in consult gevraagd om te beoordelen of patiënt een indicatie ...