Longechografie bij patiënten met symptomen van covid-19

Klinische les
20-04-2021
Natascha L. Assman, Bram Kok, Arjan van Laarhoven, Arthur W.E. Lieveld, Frederik H. Schuit en Frank H. Bosch

Dames en Heren,

De SARS-CoV-2-pandemie stelt de zorg wereldwijd voor een uitdaging. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het ziektebeeld covid-19, waarbij snelle diagnostiek en vroegtijdige isolatie van besmette personen noodzakelijk zijn, en anderzijds doordat de reguliere zorg vrijwel tot stilstand komt. De PCR-diagnostiek naar SARS-CoV-2 wordt in ziekenhuizen aangevuld met beeldvormend onderzoek van de longen. Kan echografie aan het bed hier een bijdrage aan leveren?

Bij patiënten met een SARS-CoV-2-infectie zijn regelmatig de longen aangedaan. De morbiditeit en mortaliteit van covid-19 is voor een groot deel toe te schrijven aan pneumonie en respiratoir falen. Auscultatie van de longen en een X-thorax zijn ontoereikend om deze pneumonie te kunnen diagnosticeren.1,2 Een CT-scan van de thorax is wel goed in staat om aantasting van de longen uit te sluiten.2 Deze techniek gaat echter gepaard met stralenbelasting, kosten, logistieke en hygiënische uitdagingen en is voorbehouden aan ziekenhuizen. Wellicht kan point-of-care-echografie van de longen worden ingezet als beeldvormend onderzoek bij een vermoeden van covid-19.

Point-of-care-echografie kan uitgevoerd worden met een regulier echoapparaat, maar ook als draagbaar (‘hand-held’) apparaat gekoppeld aan een tablet of mobiele telefoon. De behandelend arts voert het onderzoek uit aan het bed van de patiënt en kan de bevindingen integreren met informatie uit zijn eigen anamnese en lichamelijk onderzoek. Om longechografie op de juiste manier te verrichten en ...