Snelle diagnostiek bij acute kortademigheid

Echografie van de pleura en de longen

Klinische praktijk
Frank Hendrik Bosch, Michiel J. Blans en Hans G. van der Hoeven
Michiel J. Blans
Hans G. van der Hoeven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2531

Dames en Heren,

Het verrichten van echografisch onderzoek is allang niet meer voorbehouden aan de radioloog. Voor vele specialismen, waaronder de cardiologie, de urologie en de gynaecologie, is echografisch onderzoek een steeds relevanter onderdeel van de praktijkuitoefening.

Echografisch onderzoek van de longen is veel lastiger dan van andere structuren, aangezien de longen per definitie veel lucht bevatten. Het onderzoek van de longen beperkt zich daarom vooral tot de pleura, alhoewel met dit onderzoek ook informatie over de longen zelf te verkrijgen is. Echografisch onderzoek van de longen kan worden ingezet om een vochtcollectie te lokaliseren en eventueel aan te prikken, maar ook om nader onderzoek te doen bij de acuut kortademige patiënt.1

In deze les presenteren wij de casussen van 2 patiënten bij wie echografisch onderzoek van de longen ons hielp bij het vinden van de oorzaak van acute kortademigheid. Dat beiden beademd werden, maakt voor het illustreren van…

Auteursinformatie

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Intensive Care, Arnhem.

Dr. F.H. Bosch en drs. M.J. Blans, internisten-intensivisten.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Intensive Care, Nijmegen.

Prof.dr. H.G. van der Hoeven, internist-intensivist.

Contact dr. F.H. Bosch (fhbosch@gmail.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties