Een man met blaren in het gelaat

Afbeelding van patiënt
Joyce Diep
Sebastiaan P. Prens
Dorothee E. Arnold
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7264
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Recidiverende blaren in het gelaat van een volwassene kunnen passen bij een lineaire IgA-dermatose.

Casus

Een 75-jarige man bezocht de polikliniek Dermatologie in verband met recidiverende blaren in het gelaat zonder uitlokkende factor. Zijn gelaat was erythemateus en er waren crustae en erosies zichtbaar. Histopathologisch onderzoek liet aangekleurde IgA-deposities zien ter plaatse van de basaalmembraan. Uiteindelijk kon middels directe immunofluorescentie-onderzoek de diagnose ‘lineaire IgA-dermatose’ worden vastgesteld. Mucosale betrokkenheid werd uitgesloten door zowel de kno-arts als de oogarts. Behandeling met dapson had goed effect.

Conclusie

Bij een verhaal van recidiverende blaren in het gelaat moet men bedacht zijn op de blaarziekte lineaire IgA-dermatose. Het klinisch beeld kan subtiel zijn. Patiënten moeten worden onderzocht op mucosale betrokkenheid omdat die gepaard gaat met hoge morbiditeit.

Auteursinformatie

Amphia ziekenhuis, afdeling Dermatologie, Breda: drs. J. Diep, arts-assistent Dermatologie; drs. S.P. Prens, dermatoloog; dr. D.E. Arnold, patholoog.

Contact J. Diep (joycediep@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Joyce Diep ICMJE-formulier
Sebastiaan P. Prens ICMJE-formulier
Dorothee E. Arnold ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties