Intra-arteriële trombectomie na occlusie van de A. cerebri posterior

Een man met acute, reversibele blindheid

Digitale subtractieangiografie van het cerebrum.
Anne W. van Graafeiland
Ben P.W. Jansen
Fahim Azizi
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6600
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Intra-arteriële trombectomie bij een occlusie in de A. cerebri posterior is ongebruikelijk en niet bewezen effectief, maar kan in individuele gevallen toch verricht worden.

Casus

Een 80-jarige man bezocht de SEH vanwege peracute blindheid. Dit bleek te berusten op een nieuw ontstane hemianopsie voor links door een acute afsluiting van de rechter A. cerebri posterior, terwijl hij al een pre-existente hemianopsie voor rechts had. De afsluiting werd aangetoond met beeldvormend onderzoek. In overleg met de patiënt werd besloten tot intra-arteriële trombectomie, gezien de sterk invaliderende uitval. De trombectomie was technisch succesvol en patiënt herstelde nadien volledig tot pre-existent niveau.

Conclusie

Hoewel er geen onomstotelijk bewijs is dat intra-arteriële trombectomie bij een occlusie in de A. cerebri posterior effectief en veilig is, laat deze casus zien dat de ingreep op individuele basis goed overwogen kan worden. Op basis van individuele patiëntengegevens en gezamenlijke besluitvorming kan weloverwogen worden besloten om toch over te gaan tot trombectomie.

Auteursinformatie

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg, afd. Neurologie: drs. A.W. van Graafeiland, aios neurologie; drs. B.P.W. Jansen, neuroloog; afd. Radiologie: drs. F. Azizi, interventieradioloog.

Contact A.W. van Graafeiland (a.vangraafeiland@etz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anne W. van Graafeiland ICMJE-formulier
Ben P.W. Jansen ICMJE-formulier
Fahim Azizi ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties