Late intra-arteriële behandeling van herseninfarcten

Klinische les
09-05-2019
Laura C.C. van Meenen, Miou S. Koopman, Yvo B.W.E.M. Roos, Bart J. Emmer, Charles B.L.M. Majoie en Jonathan Coutinho

Dames en Heren,

Sinds de publicatie van de resultaten van de MR CLEAN-studie in de New England Journal of Medicine in 2015, wordt bij patiënten met een herseninfarct en een proximale intracraniële arteriële occlusie van de voorste circulatie tot 6 h na het ontstaan van de symptomen intra-arteriële trombectomie (IAT) verricht.1 De recentere DAWN- en DEFUSE 3-studie hebben aangetoond dat IAT ook effectief is bij een geselecteerde groep patiënten bij wie uitvalsverschijnselen langer dan 6 h bestaan.2,3

We beschrijven 2 patiënten bij wie wij op basis van deze onderzoeksresultaten IAT hebben verricht en 1 patiënt bij wie wij hebben afgezien van de behandeling. Daarna bespreken we de huidige wetenschappelijke stand van zaken over hoe patiënten die mogelijk baat hebben bij deze ‘late’ behandeling geselecteerd kunnen worden en geven wij aan voor welke groep patiënten er naar onze mening verder wetenschappelijk onderzoek nodig is.

 

Patiënt A, een 66-jarige vrouw die rookte en die bekend was met hypertensie, was zonder klachten gaan slapen. De volgende ochtend was zij wakker geworden met een afhangende mondhoek en een hemiparalyse en hemihypesthesie rechts. Op de ‘National Institutes of Health stroke scale’ (NIHSS), een internationale schaal waarmee de ernst van neurologische uitvalsverschijnselen bij een herseninfarct kan worden gescoord, scoorde patiënte 12 van de 42 punten, wat overeenkomt met matig-ernstige uitvalsverschijnselen. Deze bleken te berusten op een herseninfarct in de linker hemisfeer.

Op het CT-angiogram van de hersen- en ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing