Een korte darm: een lange toekomst?

Klinische praktijk
A.W.F. Vos
Z.J. de Langen
C.M.A. Bijleveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:417-9

Zie ook de artikelen op bl. 419 en 434.

Dames en Heren,

Bij kinderen kan al op zeer jonge leeftijd een situatie bestaan waarin de darmfunctie tekortschiet. Enterale voeding alleen is dan onvoldoende om groei te bewerkstelligen. Klinisch spreekt men dan van ‘korte-darmsyndroom’. Oorzaken voor het korte-darmsyndroom kunnen zijn een congenitale korte darm of darmresectie in verband met bijvoorbeeld dunne-darmatresie, gastroschisis, necrotiserende enterocolitis, volvulus, ziekte van Crohn of darminfarct. Voor een adequate enterale voedselinname worden in de literatuur diverse minimumdarmlengtes gemeld, gemeten vanaf de M. suspensorius duodeni (ligament van Treitz) antemesenteriaal. Een redelijk vooruitzicht om onafhankelijk te worden van parenterale voeding hebben in het algemeen die patiënten die na resectie een jejunum-ileum-lengte hebben van meer dan 25 cm met een intacte ileocaecale klep of bij wie zonder ileocaecale klep een jejunum-ileum-lengte resteert van meer dan 40 cm.1-3 In het verleden was het onvermogen om voldoende voedsel op te…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Chirurgie: A.W.F.Vos, medisch student; dr.Z.J.de Langen, chirurg.

Afd. Kindergeneeskunde: dr.C.M.A.Bijleveld, kinderarts.

Contact dr.C.M.A.Bijleveld

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties