Een kind met torticollis en insulten bij neuroborreliose

Klinische praktijk
Mèlanie S.M. van Breemen
Martijn van der Kuip
C. Wim Ang
A. Marceline van Furth
Nicole I. Wolf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5157
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Neuroborreliose uit zich bij kinderen vaak als een craniale neuritis (met name perifere facialisparese) dan wel als een aseptische meningitis. Torticollis en partiële insulten bij diffuse leptomeningeale inflammatie komen slechts zelden voor als uiting van de ziekte.

Casus

Een 7-jarige jongen bezocht de kinderneuroloog vanwege een torticollis, moeheid, gewichtsverlies en partiële insulten. MRI-onderzoek van hersenen en myelum toonde diffuse leptomeningeale aankleuring en een hyperintense laesie in het myelum cervicaal. Na serologisch onderzoek en liquoronderzoek kon de diagnose ‘neuroborreliose’ gesteld worden. De patiënt herstelde volledig na 30 dagen intraveneuze behandeling met ceftriaxon.

Conclusie

Neuroborreliose kan zich atypisch presenteren zoals deze casus illustreert met torticollis, insulten, en diffuse leptomeningeale aankleuring op de MRI ten gevolge van inflammatie. Bij leptomeningeale aankleuring op de MRI dient neuroborreliose in de differentiaaldiagnose te staan. Neuroborreliose op de kinderleeftijd is goed behandelbaar en heeft een goede prognose.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum Amsterdam

Afd. Kinderneurologie: drs. M.S.M. van Breemen, kinderneuroloog.

Afd. Kinderinfectieziekten-immunologie: dr. M. van der Kuip en prof. dr. A.M. van Furth, kinderartsen-infectiologen.

Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: dr. C.W. Ang, microbioloog.

Contact drs. M.S.M. van Breemen (mvanbreemen@casema.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5157; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 september 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties