Perifere facialisparese bij kinderen: alleen onderzoeken op Lyme-borreliose bij andere klinische aanwijzingen

Klinische praktijk
J.A.S. Vorstman
H. Kuiper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:655-8
Abstract

Samenvatting

- Een perifere facialisparese (PFP) kan het enige verschijnsel zijn van Lyme-borreliose bij kinderen.

- In een literatuuronderzoek naar aanleiding van 3 kinderen met een PFP bleek dat een positieve antistoftest in serum of liquor cerebrospinalis in combinatie met een pleiocytose in de liquor cerebrospinalis Lyme-borreliose zeer waarschijnlijk maakt. Tenminste de helft van de kinderen met een PFP ten gevolge van Lyme-borreliose heeft klinische aanwijzingen voor deze ziekte.

- Gegevens over de prevalentie van Lyme-borreliose als oorzaak van een PFP in Nederland bij kinderen ontbreken, doch bij volwassenen is deze zeer laag.

- Wanneer bij Nederlandse kinderen met een PFP de prevalentie van Lyme-borreliose ook laag is, is het screenend toepassen van serologisch onderzoek niet zinvol.

- Het effect op het herstel van de PFP door behandeling met een antibioticum is bovendien waarschijnlijk gering.

- Daarom is het verantwoord om alleen serologisch onderzoek en liquorpunctie te doen bij kinderen die klinische andere aanwijzingen voor Lyme-borreliose hebben of krijgen, zoals een dubbelzijdige PFP, meningeale prikkelingsverschijnselen, recent ontstaan erythema migrans, artritis of een recente tekenbeet.

Auteursinformatie

Flevoziekenhuis, afd. Neurologie, Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere.

Hr.J.A.S.Vorstman, assistent-geneeskundige (thans: Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Psychiatrie, Utrecht); hr.dr.H.Kuiper, neuroloog.

Contact hr.dr.H.Kuiper (hkuiper@flevoziekenhuis.nl)

Ook interessant

Reacties