Een kind met septische artritis van de elleboog

Klinische praktijk
Shandrich Alexander
Babette C. van Hees
Karin E. de Kroon
Pieter H.J. Bullens
Eric E.J. Raven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5603
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Septische artritis bij jonge kinderen wordt meestal veroorzaakt door Staphylococcus aureus of Streptococcus pyogenes. De afgelopen jaren zijn er meer meldingen van infecties met Kingella kingae door verbeterde microbiologische technieken.

Casus

Wij bespreken een 3-jarige jongen met spontane pijn ter hoogte van de linker elleboog, die bleek te berusten op een infectie met K. kingae. Deze verwekker kan gemist worden bij standaardbloedkweken of intra-articulair afgenomen kweekmateriaal.

Conclusie

Het langer in kweek houden van bloed of gewrichtsvocht kan groei van K. kingae mogelijk maken. Bij een negatieve kweekuitslag kan PCR-onderzoek worden ingezet voor 16S-rDNA-sequentieanalyse. Hiermee wordt echter geen informatie verkregen over de antibiotische gevoeligheid. De behandeling bestaat uit adequate antibiotische behandeling. Bij patiёnten met septische artritis door K. kingae is chirurgisch ingrijpen vereist. De meeste patiënten met artritis met K. Kingae reageren goed op conservatieve behandeling.

Auteursinformatie

Gelre Ziekenhuizen, lokatie Apeldoorn.

Afd. Orthopedie: drs. S. Alexander, anios orthopedie; drs. K.E. de Kroon, dr. P.H.J. Bullens en drs. E.E.J. Raven, orthopedisch chirurgen.

Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie: dr. B.C. van Hees, arts-microbioloog.

Contact drs. S. Alexander (s.alexander@hotmail.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 31 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Shandrich Alexander ICMJE-formulier
Babette C. van Hees ICMJE-formulier
Karin E. de Kroon ICMJE-formulier
Pieter H.J. Bullens ICMJE-formulier
Eric E.J. Raven ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Pim
van den Dungen

Altijd goed om aan de mogelijkheid van een gewrichtsinfectie te denken bij een kind met koorts; een belangrijke boodschap om te brengen. Na het lezen van de samenvatting was het mij echter niet duidelijk of patienten met een septische artritis door Kingella kingae nu juist chirurgisch of conservatief (met een passend antibioticum) behandeld moeten worden. Ook na het lezen van het volledige artikel blijft dit onduidelijk. Willen de auteurs dit nog toelichten? 

Pim van den Dungen, arts in opleiding tot huisarts-onderzoeker

Bettie
Voordouw

Met belangstelling hebben wij de casusbespreking van een 3-jarige jongen met Kingella kingae artritis van Alexander et al.  gelezen. Met het gebruik van 16S-rDNA PCR met sequentie analyse kon de diagnose worden gesteld na een negatieve kweekuitslag. K. kingae is een moeilijk te kweken Gram-negatieve bacterie die tot de normale flora in de keel behoort en vooral bij kinderen onder de leeftijd van 4 jaar een belangrijke verwekker is van acute hematogene artritis en osteomyelitis.  Recent werd in ons ziekenhuis een jongen van 11 maanden opgenomen met een ernstige cervicale spondylodiscitis op het niveau C3/C4 waarvoor een nekkraag werd aangemeten. Omdat differentiaal diagnostisch rekening werd gehouden met K. kingae als verwekker,  werden peroperatief afgenomen biopten en bloedkweken langdurig en selectief geïncubeerd om de detectiegevoeligheid te vergroten.[1] De kweken werden afgenomen voor antibioticum toediening maar bleven negatief. DNA verkregen uit het oorspronkelijk biopt materiaal werd opgestuurd naar Geneve waar een klinisch en technisch gevalideerde PCR voor Kingella kingae wordt toegepast.[1] De PCR bleek positief en het kind werd behandeld met ceftriaxon. De 16S-DNA PCR met sequentie analyse biedt het voordeel van brede toepasbaarheid omdat ook andere bacteriële verwekkers kunnen worden aangetoond. Helaas detecteert het ook  bacteriele contaminaties  vanuit de omgeving wat tot klinische en therapeutische verwarring kan leiden.[2] De in Geneve toegepaste PCR detecteert het RTX (“Repeats in Toxin” ) toxine gen dat een specifiek virulentie factor is bij K. kingae en heeft een beduidend hogere sensitiveit dan 16s-DNA PCR.[3] Een hoge sensitiviteit is belangrijk gezien het lage aantal betrokken K. kingae bacteriën bij een osteomyelitis en de mogelijke klinische consequenties van het missen van de diagnose. Onze casus evenals die van Alexander et al. bevestigt de noodzaak van snelle en accurate diagnostiek van K. kingae bij jonge kinderen met een  acute septische artritis of osteomyelitis. Kweekmethoden zijn veelal niet sensitief en duren lang.  In onze casus bleek DNA isolatie uit het originele materiaal goed bruikbaar voor moleculaire diagnostiek en dit had bij directe beschikbaarheid van een PCR tot een snelle diagnose kunnen leiden.[4]

Bettie Voordouw,, Jairo Gooskens, Ed Kuijper

[1]Yagupsky P, Merires M, Bahar J, Dagan R. Evaluation of novel vancomycin-containing medium for primary isolation of Kingella kingae from upper respiratory tract specimens. J.Clin.Microbiol. 1995,33;5:1426-7

[2]Cherkaoui A, Ceroni D, Emonet S et al. Molecular diagnosis of Kingela kingae osteoarticular infections by specific real-time PCR assay. J.Med. Microbiol. 2009,58;65-8

[3] Sontakkea S,  Cadenasb MB,  Maggib RG. Use of broad range16S rDNA PCR in clinical microbiology.  J. Micr.Methods 2009, 76; 3:  217–25

[4]Kehl-Fie TE, Geme III JWSt. Identification and characterization of  RTX toxin in the emerging pathogen Kingella kingae. J.Bacteriol. 2007,189;2:430-6