Een jongen met pijn links onder in de buik

Wat is de diagnose?
Jelle W. Raats
Jeroen M.W. Donker
Lijckle van der Laan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6854
Abstract

Casus

Een 15-jarige jongen meldde zich op de Spoedeisende Hulp met sinds 1 dag pijn links onder in de buik met vervoerspijn, misselijkheid en braken. In de voorgeschiedenis had hij een atriumseptumdefect en een pulmonalisstenose; daarnaast was hij de derde van een drieling. Opvallend was dat zijn broers in het verleden een darmmalrotatie hadden die operatief was gecorrigeerd. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een zieke jongen met een temperatuur van 36,6 °C. Patiënt had druk- en loslaatpijn links onder in de buik. Laboratoriumonderzoek toonde een CRP-concentratie van 47 mg/l en een leukocytenaantal van 28,7 x 109/l. Een echo…

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Breda.

Drs. J.W. Raats, anios chirurgie; dr. J.M.W. Donker, aios chirurgie; dr. L. van der Laan, chirurg.

Contact drs. J.W. Raats (JRaats@amphia.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Dr. M.F.A.M. Sturm, radioloog in het Amphia ziekenhuis, beoordeelde de CT-scan.
Aanvaard op 11 december 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jelle W. Raats ICMJE-formulier
Jeroen M.W. Donker ICMJE-formulier
Lijckle van der Laan ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties