Een jongen met pijn in de buik en pijn bij het plassen

Wat is de diagnose?
Wilfried W.M. Hack
H.J.R. (Eric) van der Horst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B80
Abstract
Download PDF

Casus

Op de polikliniek werd een 9-jarige jongen gezien die sinds enkele maanden een zeurende pijn in de rechter flank had en pijn voelde bij het plassen. Hij had een urineweginfectie die was veroorzaakt door Proteus mirabilis (106 bacteriën/ml); die kan steenvorming teweegbrengen. Een buikoverzichtsfoto toonde 2 verkalkingen (figuur a). Bij echografie werd een verwijding gezien van het rechter pyelum en van het distale deel van de rechter ureter, met op beide plaatsen een afgietselsteen. Er waren geen aanwijzingen voor vesico-ureterale reflux of afvloedbelemmering op de ureter-blaasovergang. Patiënt werd intraveneus behandeld met ceftriaxon 100 mg/kg 1 dd. De afgietselstenen werden operatief verwijderd (zie figuur b), waarbij de rechter ureter werd gereïmplanteerd in de blaas. Een mega-ureter is een verwijde, vaak slingerend verlopende ureter die gepaard kan gaan met afvloedbelemmering op de ureter-blaasovergang of met vesico-ureterale reflux. Men ziet mega-ureters ook bij blaasfunctiestoornissen en infravesicale obstructies. Bij vesico-ureterale reflux of obstructie is doorgaans een operatie geïndiceerd, terwijl men bij het ontbreken van deze verschijnselen kan afwachten, met monitoring van de nierfunctie. Een complicatie is het optreden van infecties door trage urineafvloed, waarbij steenvorming kan optreden. Vooral bij infecties met ureumsplitsende bacteriën, zoals P. mirabilis, kan in korte tijd een groot steenvolume ontstaan.

Figuur 1

Diagnose

Afgietselstenen in een mega-ureter.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Kindergeneeskunde, Alkmaar.

Dr. W.W.M. Hack, kinderarts.

VU Medisch Centrum, afd. Kinderurologie, Amsterdam.

Drs. H.J.R. van der Horst, kinderuroloog.

Contact dr. W.W.M. Hack (w.hack@mca.nl)

Verantwoording

De radiologische afbeelding werd beoordeeld door dr. P.R. Algra, radioloog, Medisch Centrum Alkmaar.
Aanvaard op 2 januari 2008

Gerelateerde artikelen

Reacties