Een jongen met een polsafwijking

Wat is de diagnose?
Marlies I. Bodde
Corry K. van der Sluis
Paul M.N. Werker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B434
Abstract

Casus

Een 16-jarige jongen, enthousiast voetballer, werd naar de polikliniek Revalidatie verwezen wegens een sinds 2 jaar bestaande standsafwijking van beide polsen, zonder voorafgaand trauma. Patiënt had geen klachten en wilde weten of er medische bezwaren waren tegen zijn voornemen om sportdocent te worden. Lichamelijk onderzoek toonde beiderzijds een prominerend caput ulnae, radiovolaire subluxatie van de carpus en een pianotoetsfenomeen van de ulna ten opzichte van de radius (figuur a). Röntgendiagnostiek toonde een zogenaamde madelung-deformiteit. Deze wordt veroorzaakt door afwezigheid of onderontwikkeling van het ulnaire en palmaire deel van de groeischijf van het distale radiusuiteinde, waardoor dit deel van de…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Revalidatie: drs. M.I. Bodde, arts in opleiding tot revalidatiearts; dr. C.K. van der Sluis, revalidatiearts.

Afd. Plastische Chirurgie: prof.dr. P.M.N. Werker, plastisch chirurg.

Contact drs. M.I. Bodde (m.i.bodde@rev.umcg.nl)

Verantwoording

Drs. P.J.M. van der Eerden, radioloog, beoordeelde de röntgenopnamen.
Aanvaard op 10 september 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties