Bottumor of stressfractuur?

Een jongen met een pijnlijke knie

Klinische praktijk
Bart J. Robben
Paul C. Jutte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4465
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Symptomen van een stressfractuur zijn vrijwel gelijk aan die van de meeste bottumoren en zelfs met behulp van aanvullend beeldvormend onderzoek is het onderscheid soms moeilijk te maken. Waar tijdig ingrijpen de prognose van primaire bottumoren verbetert, is het klinische beloop juist een belangrijke discriminerende factor als het gaat om een stressfractuur.

Casus

Op de polikliniek Orthopedie zagen wij een 10-jarige jongen wegens een vermoeden op een bottumor in de rechter tibia.

Conclusie

In het Tijdschrift werd al eerder een casus beschreven waarbij een stressfractuur uiteindelijk heeft geleid tot een amputatie. Een vermoeden op een bottumor is vaak het begin van een intensief traject. Een stressfractuur is een belangrijke diagnostische valkuil bij deze tumoren. Bij blijvende twijfel na beeldvormend onderzoek is een consult bij de commissie van beentumoren geïndiceerd of een snelle verwijzing naar een centrum voor de behandeling van bottumoren zoals in deze casus.

Auteursinformatie

Orthopedisch Centrum Oost Nederland, afd. Orthopedie, Hengelo.

Drs. B.J. Robben, arts-assistent orthopedie.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Orthopedie, Groningen.

Dr. P.C. Jutte, orthopedisch chirurg.

Contact drs. B.J. Robben (bjrobben@gmail.com)

Verantwoording

Dr. O.A.M. Kessels, radioloog Ziekenhuisgroep Twente in Almelo, beoordeelde het beeldvormend onderzoek.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Bart J. Robben ICMJE-formulier
Paul C. Jutte ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties