Een jongen met buikpijn, koorts en leverabcessen

Wat is de diagnose?
Jorrit Noordmans
Rinze Reinhard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7231
Abstract

Casus

Een 18-jarige jongen meldde zich op de Spoedeisende Hulp met sinds 2 weken bestaande pijn in de rechter onderbuik. Hij braakte, had koorts tot 40°C en zijn buik was geprikkeld, met name rechtsonder. Bloedonderzoek toonde afwijkende leverenzymwaarden en verhoogde infectieparameters (referentiewaarden tussen haakjes): CRP: 194 mg/l (< 10); leukocyten: 12 x 109/l (4,0-10,0). Beeldvormend onderzoek middels echografie en een aanvullende CT-scan van het abdomen liet een uitgebreid communicerend abces in de onderbuik zien, met op de bodem van het abces een appendicoliet (figuur a). De appendix zelf was niet separaat herkenbaar. Ook waren er leverabcessen en bevond…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Radiologie, Amsterdam.

Drs. J. Noordmans, aios radiologie; drs. R. Reinhard, radioloog.

Contact drs. J. Noordmans (j.noordmans@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 april 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Jorrit Noordmans ICMJE-formulier
Rinze Reinhard ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties