Pyleflebitis met ongebruikelijke etiologie

Klinische praktijk
Josine Eising
Matthijs R. Douma
Wim G. Meijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7763
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Pyleflebitis is een septische tromboflebitis van de V. portae die optreedt als gevolg van een intra-abdominale infectie in het drainagegebied van deze vene.

Casus

Een 77-jarige patiënte werd verwezen naar de SEH vanwege piekende koorts, koude rillingen en sinds 2 maanden bestaande klachten van de rechter bovenbuik. Er bleek sprake van pyleflebitis zonder duidelijk infectiefocus, waarvoor antibiotische en antitrombotische behandeling plaatsvond. 2 maanden na ontslag werd zij opnieuw verwezen naar de SEH, nu met bloedverlies per anum. Endoscopisch werd een cocktailprikker op 14 cm ab ano gezien, die was vastgehaakt in een divertikel. De cocktailprikker werd endoscopisch verwijderd. Op een eerder verrichte CT-scan bleek deze prikker al zichtbaar in het proximale colon. Waarschijnlijk was de pyleflebitis ontstaan door een gedekte perforatie van het caecum door de cocktailprikker, waarna deze gemigreerd was naar het distale colon.

Conclusie

Deze casus illustreert het belang van het aantonen van de etiologie van pyleflebitis om eventuele complicaties te voorkomen.

Auteursinformatie

Westfriesgasthuis, Hoorn.

Afd. Interne geneeskunde: J. Eising, MSc, anios interne geneeskunde; dr. W.G. Meijer, internist-acuut geneeskundige.

Afd. Spoedeisende hulp: M.R. Douma, MSc, anios spoedeisende geneeskunde.

Contact J. Eising, MSc (j.eising@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

J.H. Heijs, radioloog in het Westfriesgasthuis in Hoorn, leverde de reconstructiebeelden van de CT-scan aan en verzorgde de verslaglegging van de beelden.

Auteur Belangenverstrengeling
Josine Eising ICMJE-formulier
Matthijs R. Douma ICMJE-formulier
Wim G. Meijer ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties