Het miltabces

Klinische praktijk
Arne J. van Tienhoven
Wietske M. Lambers
T.P. (Poen) Tan
Bart A. Van Wagensveld
Paul Peerbooms
Jan Veenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1864
Abstract

Dames en Heren,

Een miltabces is een zeldzame en potentieel ernstige aandoening. De belangrijkste klinische symptomen zijn buikpijn, misselijkheid, braken en koorts. Omdat deze klachten weinig specifiek zijn ontbreekt het miltabces vaak in de eerste differentiaaldiagnostische overwegingen. Hierdoor wordt de diagnose vaak laat in het ziektebeloop gesteld. Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van drie patiënten bespreken wij de presentatie, de mogelijke ontstaansmechanismen en de daarmee samenhangende behandelmogelijkheden van het miltabces.

Patiënt A, een 41-jarige vrouw, bezocht de huisarts wegens buikpijn en subfebriele temperatuur sinds 2 dagen. Het defecatiepatroon was ongestoord en patiënte was niet misselijk. Omdat alarmsymptomen ontbraken volgde de huisarts een expectatief beleid.

Zes dagen later kwam patiënte terug met progressieve buikpijn en koude rillingen. Bij lichamelijk onderzoek was er drukpijn linksboven in de buik zonder tekenen van peritoneale prikkeling. Onder vermoeden van een pancreatitis verwees de huisarts patiënte naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Laboratoriumonderzoek toonde nu…

Auteursinformatie

OLVG locatie West, Amsterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: A.J. van Tienhoven, MSc, aios interne geneeskunde; drs. W.M. Lambers, aios interne geneeskunde (thans: UMC Groningen); dr. J. Veenstra, internist-infectioloog.

Afd. Radiologie: dr. T.P. Tan, radioloog.

Afd. Heelkunde: dr. B.A. van Wagensveld, chirurg.

Afd. Medische Microbiologie: dr. P. Peerbooms, medisch microbioloog.

Contact A.J. van Tienhoven, MSc (a.tienhoven@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Arne J. van Tienhoven ICMJE-formulier
Wietske M. Lambers ICMJE-formulier
T.P. (Poen) Tan ICMJE-formulier
Bart A. Van Wagensveld ICMJE-formulier
Paul Peerbooms ICMJE-formulier
Jan Veenstra ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties