Een jonge vrouw met progressieve cerebrale atrofie

Wat is de diagnose?
S.N. (Nansi) Shahbazi Fashtali
Lishya Liauw
J.H.A.M. (Hans) Kaanders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3451
Abstract

Rectificatie

 

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

 

De term ‘A. cerebri interna’ is niet correct. Dit moet ‘A. carotis interna’ zijn.

 

Casus

Een 21-jarige patiënte, bekend met neurofibromatose type 1 (NF1), had op 4-jarige leeftijd radiotherapie van de Nn. optici en het chiasma opticum ondergaan vanwege een opticusglioom rechts en uitbreiding in het chiasma opticum (totale dosis: 50 Gy). Daarna was op de MRI-scans een drastische tumorafname te zien en de afgelopen 6 jaar was de tumor nauwelijks meer zichtbaar. Haar ouders meldden echter 3 jaar geleden op het spreekuur dat haar spraak onduidelijker en haar begrip verminderd was en dat ze een woordvindingsstoornis had. Neurologisch onderzoek toonde lichte dysartrie, hemiatrofie en verminderde vaardigheden van de rechter lichaamshelft. MRI-onderzoek van de…

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Radiologie, Nijmegen.

Drs. S.N. Shahbazi Fashtali, aios radiologie (thans: radioloog, Erasmus MC, Rotterdam); dr. L. Liauw, radioloog; prof.dr. J.H.A.M. Kaanders, radiotherapeut.

Contact drs. S.N. Shahbazi Fashtali (nansi2205@yahoo.com)

Verantwoording

Prof.dr. L.J. Schultze Kool, radioloog UMC St Radboud, en drs. A.M. van der Vliet, radioloog UMCG, droegen bij aan de totstandkoming van dit manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 juli 2011

Auteur Belangenverstrengeling
S.N. (Nansi) Shahbazi Fashtali ICMJE-formulier
Lishya Liauw ICMJE-formulier
J.H.A.M. (Hans) Kaanders ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties