Een jonge vrouw met acute buikpijn

Wat is de diagnose?
Maaike Mühl
Frans van Hoorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3409
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 21-jarige vrouw kwam op de Spoedeisende Hulp met pijn rechts onderin de buik, diarree en misselijkheid. De buikpijn bestond sinds 5 dagen en was acuut ontstaan. Haar medische voorgeschiedenis was blanco, behoudens een chirurgisch gecorrigeerd congenitaal hartdefect. Patiënte had geen koorts en bij lichamelijk onderzoek geen défense musculaire of loslaatpijn. Laboratoriumonderzoek toonde geen afwijkende infectieparameters. Een echografie van het abdomen toonde rechts in de onderbuik een niet-comprimeerbare, hypo-echogene, ovale afwijking. Een appendicitis kon niet worden uitgesloten (figuur a). Een CT-scan toonde eveneens ter plaatse van de appendix vermiformis een ovale massa met vetdensiteit en ontsteking van het omliggende vetweefsel (figuur b). Deze bevindingen en het klinische beeld leidden tot de diagnose ‘appendagitis epiploica’. Dit ziektebeeld ontstaat na torsie, ischemie of ontsteking van een appendix epiploica, een vetaanhangsel van het colon. Het uit zich meestal met acute buikpijn links in de onderbuik en kan zo een diverticulitis nabootsen. De aandoening is zelflimiterend na 7-14 dagen; de beschreven patiënte werd dan ook niet behandeld.

Figuur 1

Diagnose

Appendagitis epiploica.

Auteursinformatie

Tergooiziekenhuizen, afd. Intensive Care, Hilversum.

Drs. M. Mühl, arts-assistent.

Academisch Medisch Centrum, afd. Radiologie, Amsterdam.

Drs. F. van Hoorn, radioloog.

Contact drs. M. Mühl (maaikemuhl@gmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 25 mei 2011

Ook interessant

Reacties