Een jong kind met respiratoire acidose en hypoxie door beademing met een systeem voor volwassenen
Open

Casuïstiek
30-11-2011
Fleur Joor, Dick G. Markhorst, Martin C.J. Kneyber en Marc van Heerde

Achtergrond

Bij het beademen van jonge kinderen kunnen problemen ontstaan doordat de beademingsapparatuur de dode ruimte vergroot. Dit kan leiden tot respiratoire acidose en zelfs hypoxie bij het kind.

Casus

Een 3 maanden oude jongen had frequent apneus. Dit was reden om hem te beademen. Kort daarop ontwikkelde hij een ernstige respiratoire acidose, hypoxie en circulatoir falen. Dit bleek het gevolg van een grote additionele dode ruimte door gebruik van een beademingscircuit met onderdelen die bestemd waren voor gebruik bij volwassen. Toen hij beademd werd met een systeem dat voor dit kind geschikt was, trad snel herstel op.

Conclusie

Als vuistregel is bij jonge kinderen een additionele dode ruimte van maximaal 1,5-2 ml/kg lichaamsgewicht nog acceptabel. Afdelingen waar acute opvang van kinderen plaatsvindt zouden moeten beschikken over materiaal specifiek voor het beademen van jonge kinderen en over een protocol met expliciet aandacht voor de additionele dode ruimte bij beademing.