Verdrinking en bijna-verdrinking bij kinderen

Klinische praktijk
N. van der Lely
W.B. Vreede
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2294-7
Abstract

Samenvatting

- Verdrinking en bijna-verdrinking zijn belangrijke oorzaken van respectievelijk overlijden en neurologische schade bij kinderen.

- Het pathofysiologisch substraat bestaat uit hypoxie, ischemie, respiratoire en metabole acidose en eventueel hypothermie.

- Meestal wordt er vloeistof geaspireerd; dan ontstaat een persisterend gestoorde gaswisseling. Er is grote kans op aritmieën en hypovolemie.

- Het hoofddoel bij de behandeling van drenkelingen is het beperken van de cerebrale schade.

- De behandeling bestaat uit reanimatie en stabilisatie, zuurstoftoediening met positieve eindexpiratoire druk, intraveneuze vloeistoftoediening en centrale opwarming.

- De prognose is vooral afhankelijk van de duur van de submersie, maar die is meestal moeilijk te achterhalen. Submersie > 5 min is prognostisch ongunstig.

- Bij hypothermie ten gevolge van submersie in ijskoud water zijn de prognostische factoren minder duidelijk - in die gevallen moet men met behandeling altijd doorgaan totdat de kerntemperatuur ≥ 32°C is.

Auteursinformatie

Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum, afd. Intensive Care Kinderen, Amsterdam.

N.van der Lely (thans: Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Kindergeneeskunde, Reinier de Graafweg 11, 2625 AD Delft) en W.B.Vreede, kinderartsen-intensivisten.

Contact N.van der Lely

Ook interessant

Reacties