Een hondentrimmer met een pijnlijke hand

Wat is de diagnose?
Sofie A.F. Fransen
Pascal Hanneman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A1718
Abstract

Casus

Een 55-jarige man werd op de afdeling Spoedeisende hulp gezien wegens een pijnlijke, rode zwelling aan zijn rechter hand (figuur). Patiënt was professioneel hondentrimmer en bemerkte frequent dat er scherpe hondenharen tussen zijn vingers zaten. Sinds 3 dagen had hij pijn, die was begonnen tussen de derde en de vierde vinger (derde ‘webspace’) en die zich uitbreidde naar de handpalm. Aan de palmaire zijde van de rechter hand werd een pijnlijke, rode zwelling gezien, die warm aanvoelde. Centraal was er tevens fluctuatie. Er werd gedacht aan een interdigitale sinus pilonidalis. Onder algehele narcose werd incisie en drainage van het…

Auteursinformatie

Medisch Universitair Centrum Maastricht, afd. Chirurgie, Maastricht.

Drs. S.A.F. Fransen, arts-assistent chirurgie; drs. P. Hanneman, chirurg.

Contact drs. S.A.F. Fransen (fransensofie@hotmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 31 januari 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Blij verrast was ik met deze publicatie. Een zeldzame maar te verwachten afwijking bij kappers (cq. hondentrimmers).  Dit met name omdat er recent in het Nederlands tijdschrift voor Heelkunde recentelijk eveneens een artikel over de sinus pilonidalis werd gepubliceerd [2]. Dit betrof de meer bekende sinus pilonidalis in de bilspleet. Een aantal begripsverwarringen en onjuiste uitgangs gedachten noopten mij toen een commentaar op hun beschreven behandeling in te sturen. [3]

Zelf behandelde ik slechts één maal een kapper met een interdigitale sinus pilonidalisIk kan mij geheel vinden in de beschreven behandeling; verwijdering van de corpora aliena (haartjes) .

Juist daarom was ik minder blij verrast dat even later in het artikel wordt gesteld dat een “chirurgische excisie is aangewezen, eventueel gevolgd door een reconstructie met een rotatieflap”. Zoals ik elders schreef [3]: “Net zomin als een abces in toto dient te worden geëxcideerd, dient dus ook een sinusholte nooit te worden geëxcideerd, sterker; het maakt het probleem alleen maar groter! “ De sinusholte met de eventueel gepaard gaande ontsteking is slechts een reactie op de corpora aliena (i.c. de haren). Per definitie is de afwijking, zoals vermeld, dus uiteraard “resistent” tegen antibiotica. Verwijdering van deze oorzaak is voldoende voor het bewerken van genezing [3.4,5]. Zo mogelijk dient een primaire sinus ingang nauw te worden geëxcideerd, welke overigens slechts gevonden zal worden indien de ontstekingscomponent niet aanwezig is. Iedere meer uitgebreide behandeling is m.i. niet alleen overbodig maar eerder schadelijk. Een goede kennis van oorzaak en gevolg is daarbij leidend.

 

P.R. Schütte, chirurg

 

Referenties

  1. Fransen S.A.F, Hanneman H. Een hondentrimmer met een pijnlijke hand. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:361

  2. J.M. van Buijtenen, G.M.P. Diepenhorst, J.W.D. de Waard, D.J.A. de Sonneveld. De Limberg plastiek: een goed alternatief bij uitgebreide sinus pilonidalis. Ned Tijdschr  Heelkd  2010;19; 269 -71.

  3. SchütteP.R. ingezonden reactie. Ned Tijdschr  Heelkd 2011;20:15

  4. Swierstra JCC. Sinus Pilonidalis. Studie naar aanleiding van 270 patiënten. Pleidooi voor ambulante behandeling. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 1971. (digital id 47cc147304a17)

  5. 5.     Schütte PR. Een eenvoudige behandeling van de sinus pilonidalis. Ned Tijdschr Geneeskd 1984;128:748-51.