Een sinus pilonidalis aan de penis

Wat is de diagnose?
Pim A.J. Keurlings
Tim J. van Oostenbrugge
Anita W.T.M. Roelofs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6783
Abstract

Casus

De huisarts verwees een 43-jarige man naar de uroloog vanwege een pijnlijk en jeukend wondje op de penisschacht dat daar al enkele maanden zat; de werkdiagnose luidde ‘therapieresistente balanitis’. Bij inspectie zag de uroloog op de penis meerdere fistelopeningen waaruit haartjes kwamen, met ter plaatse subcutane verhardingen. Dit beeld paste bij een chronische sinus pilonidalis. Bij operatieve exploratie opende en nettoyeerde de uroloog twee sinussen (figuur en video), die niet helemaal werden opengelegd aangezien dit te mutilerend zou zijn voor de glans. Zes maanden later resteerde nog één rustige sinusopening, die de patiënt zelf goed vrijhoudt van haar.

Een…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: drs. P.A.J. Keurlings, huisarts-docent. Rijnstate Ziekenhuis, afd. Urologie, Arnhem: dr. T.J. van Oostenbrugge, uroloog in opleiding; drs. A.W.T.M. Roelofs, uroloog.

Contact P.A.J. Keurlings (Pim.Keurlings@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Pim A.J. Keurlings ICMJE-formulier
Tim J. van Oostenbrugge ICMJE-formulier
Anita W.T.M. Roelofs ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties