Een hitteberoerte op de warmste dag van het jaar

Een thermometer in de zon.
Aida S. Kidane
Ron Peters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4270
Abstract

Dames en Heren,

Een hitteberoerte is een ernstig ziektebeeld dat kan leiden tot multi-orgaanfalen. Het ziektebeeld ontstaat wanneer door blootstelling aan hitte de lichaamstemperatuur stijgt doordat compensatiemechanismen tekortschieten. Wij beschrijven een patiënt die tijdens een hittegolf werd opgenomen met een klassieke hitteberoerte. Door klimaatverandering en vergrijzing, is de verwachting dat de incidentie van hitteberoerte in Nederland zal stijgen.

Patiënt A, een 88-jarige vrouw, met in de voorgeschiedenis COPD, diabetes mellitus type II en een mammacarcinoom waarvoor zij curatief was behandeld, werd binnengebracht op de SEH met een gedaald bewustzijn. In een week waarin de buitentemperatuur lokaal opliep tot 37,9 °C was zij aan het eind van de middag door de thuiszorgmedewerker aangetroffen in een snikhete slaapkamer; de binnentemperatuur was er 42 °C.

Bij lichamelijk onderzoek zagen wij dat de ademweg vrij was. Er was beiderzijds normaal vesiculair ademgeruis met een ademhalingsfrequentie van 30 keer/min. De perifere zuurstofsaturatie was 99% tijdens toediening van 4 l zuurstof/min via een neusbril. Patiënte was hemodynamisch instabiel met een wisselende polsfrequentie tussen de 90 en 150 slagen/min en een lage bloeddruk van gemiddeld 95/40 mmHg. Het bewustzijn was sterk verminderd, met een EMV-score (Glasgow-comaschaal) van E1M2V1. Patiënte had isocore, op licht reagerende pupillen en er waren geen aanwijzingen voor lateralisatie. Bij het overige…

Auteursinformatie

Alrijne Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Leiderdorp: A.S. Kidane, MSc, arts-assistent. Haaglanden Medisch Centrum, afd. Intensive Care, Den Haag: drs. R. Peters, internist-intensivist.

Contact A.S. Kidane (askidane@alrijne.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Aida S. Kidane ICMJE-formulier
Ron Peters ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties