Een hese roker met een zwelling in de hals

Wat is de diagnose?
Nicolien A. van der Poel
Marleen Vleming
Jan-Willem Bok
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9848
Abstract

Casus

Een 68-jarige man werd door de internist verwezen naar onze polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde vanwege een sinds enkele weken bestaande progressieve zwelling van de rechterzijde van de hals (figuur a). Patiënt had daarbij sinds 3 weken toenemende heesheid en dyspneu, en was afgevallen. Hij rookte een pakje sigaretten per dag. De internist dacht aan een maligniteit. We hadden patiënt een half jaar eerder op onze polikliniek gezien vanwege heesheid. We hadden destijds licht Reinke-oedeem van de stembanden gezien, maar er waren geen zwellingen in de hals palpabel. Bij het huidige onderzoek van de hals vonden we een forse…

Auteursinformatie

Flevoziekenhuis, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Almere.

Drs. N.A. van der Poel, arts in opleiding tot kno-arts; dr. M. Vleming en drs. J.W. Bok, kno-artsen.

Contact drs. N.A. van der Poel (n.a.vanderpoel@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Nicolien A. van der Poel ICMJE-formulier
Marleen Vleming ICMJE-formulier
Jan-Willem Bok ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties