Een gevreesde complicatie van infectieuze endocarditis: het intracraniële mycotische aneurysma

Klinische praktijk
D.M. Laman
P.A. Koster
R.E.M. Hekster
L.J. Endtz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1091-5

Dames en Heren,

‘A considerable number of cases of malignant endocarditis come under observation, perhaps, in hospital practice, for the first time, with symptoms of cerebral, or even cerebro-spinal, trouble.’1 Deze woorden van William Osler, nu meer dan 100 jaar geleden uitgesproken in zijn ‘Gulstonian lectures on malignant endocarditis’ hebben nog niets van hun actualiteit verloren. Ook volgens de huidige opvattingen gaat bacteriële of infectieuze endocarditis in 20 tot 30 van de gevallen gepaard met neurologische verschijnselen.2-4 In ongeveer de helft van deze gevallen vormen deze complicaties de eerste symptomen,2-4 waardoor vooral bij ouderen de oorspronkelijke aandoening kan worden versluierd.5 Een bekende complicatie van infectieuze endocarditis is het mycotische aneurysma, dat vaak intracranieel voorkomt.67 Bij een aantal patiënten zal besloten worden tot een hartklepvervangende operatie, waarna zij met anticoagulantia zullen worden behandeld.8 Daar dit laatste kan leiden tot dodelijke complicaties indien aneurysmata aanwezig…

Auteursinformatie

Gemeenteziekenhuizen, Ziekenhuis Leyenburg, 's-Gravenhage.

Afd. Neurologie: D.M.Laman (thans: Sint Lucasziekenhuis, afd. Klinische Neurofysiologie, Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam), neurofysioloog; dr.L.J.Endtz, neuroloog.

Afd. Neuroradiologie: P.A.Koster, radiodiagnost; dr.R.E.M.Hekster, radioloog.

Contact D.M.Laman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties