Een forse stridor na covid-19

Wat is de diagnose?
E.C.M. (Margré) Baan-Kooman
Sander Mol
Raymond M. Bonnet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6836
Abstract

Casus

Een 54-jarige vrouw werd per ambulance naar de SEH gebracht met acute dyspneu, nadat ze recent wegens covid-19 geïntubeerd was en was opgenomen op de IC. We zagen een zeer tachypnoïsche patiënte met een hoorbare in- en expiratoire stridor. De zuurstofsaturatie was 97% bij kamerlucht; auscultatoir was zacht inkomend ademgeruis met fors piepen (‘wheezing’) hoorbaar. Bij inspectie van de keel zagen wij geen bijzonderheden. De stridor nam af na vernevelingen met adrenaline, salbutamol en ipratropium en intraveneuze toediening van hydrocortison. Differentiaaldiagnostisch dachten wij aan obstructie van de bovenste luchtwegen door anafylaxie, aspiratie, stembandparese of maligniteit en aan infectieuze oorzaken…

Auteursinformatie

Franciscus Gasthuis en Vlietland, Rotterdam. Afd. Spoedeisende Hulp: drs. E.C.M. Baan-Kooman, anios; drs. S. Mol, SEH-arts. Afd. Keel-, Neus-, Oorheelkunde: dr. R.M. Bonnet, kno-arts.

Contact E.C.M. Baan-Kooman (ntvg@margrebaan.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
E.C.M. (Margré) Baan-Kooman ICMJE-formulier
Sander Mol ICMJE-formulier
Raymond M. Bonnet ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties